Ковернинский район

Ковернино. Колхоз. Лачка ложек 3. фото Н. В. Мошков

Ковернино. Колхоз. Лачка ложек 3. фото Н. В. Мошков

Ковернино. Колхоз. Лачка ложек 3.
фото Н. В. Мошков

Ковернино. Колхоз. Лачка ложек 2. фото Н. В. Мошков

Ковернино. Колхоз. Лачка ложек 2. фото Н. В. Мошков

Ковернино. Колхоз. Лачка ложек 2.
фото Н. В. Мошков

Ковернино. Колхоз. Лачка ложек 1. фото Н. В. Мошков

Ковернино. Колхоз. Лачка ложек 1. фото Н. В. Мошков

Ковернино. Колхоз. Лачка ложек 1.
фото Н. В. Мошков

Веселов С. П. Ложка с петухом

Веселов С. П. Ложка с петухом

Веселов С. П. Ложка с петухом
из собрания М. Д. Арсениной

Веселов С. П. Чаша

Веселов С. П. Чаша

Веселов С. П. Чаша
из собрания М. Д. Арсениной

RSS-материал